Skocz do zawartości


Regulamin

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Warunkiem korzystania z forum jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przy rejestracji.
2. W razie zmiany lub modyfikacji regulaminu zarejestrowani użytkownicy mają obowiązek zaakceptować jego nową treść w całości, w terminie do 7 dni od jego wejścia w życie.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.


§ 2
1. Administratorzy i Moderatorzy nadzorują działanie forum i przyjmują wszelkie uwagi na ten temat poprzez odpowiedni temat na forum lub poprzez PW.
2. Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika bez podania przyczyny.
3. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia forum bez uprzedzenia i podawania przyczyny.
4. Administratorzy forum mają prawo dokonania zmiany w profilu użytkownika, szczególnie, jeśli w/w zmiany uzasadnione są zapewnieniem prawidłowego działania forum i przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo przenosić, łączyć oraz blokować wybrane działy, tematy i wypowiedzi.
6. Wszystkie wypowiedzi użytkowników forum stanowią własność intelektualną Forum.


§ 3
Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
1. Gość – należy przez to rozumieć osobę, która korzysta z forum nie dokonując uprzedniego logowania do systemu.
2. Użytkownik – osoba zarejestrowana na forum, która zaakceptowała ogólne warunki rejestracji oraz Regulamin.
3. Moderator – osoba pilnująca porządku na Forum.
4. Administrator – właściciel Forum.
5. Forum – odpowiednia strona www działająca pod adresem: www.webhostingzone.pl
7. Ban - Zablokowanie dostępu do Forum. Odbywa się poprzez nałożenie czasowej lub permanentnej blokady na nick, ip, host lub na wszystkie w/w parametry.
8. Ostrzeżenie – punkt karny przyznawany za nie przestrzeganie regulaminu.
9. PW – Prywatna Wiadomość, czyli system do przesyłania prywatnych wiadomości na forum między jego użytkownikami.


Rozdział 2
Netykieta
§ 4
1. Na forum obowiązkowo należy przestrzegać zasad netykiety.
2. Wypowiedzi powinny być kulturalne, zgodne polskim prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Należy starać się pisać poprawną polszczyzną, stosując znaki interpunkcyjne oraz zasady polskiej ortografii, wyjątkiem jest brak stosowania polskich znaków diakrytycznych, co jest dozwolone w internetowej etykiecie.


Rozdział 3
Czyny niedozwolone
§ 5
Zabrania się w szczególności:
1. Używania wulgaryzmów, dotyczy to także wulgaryzmów w obcych językach;
2. Aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru;
3. Używania pisowni typu "jush", "poojdziesh" (tzw. leet speech);
4. Dublowania tematów;
5. Cytowania obrazków, postów bezpośrednio poprzedzających nasz post lub długich wypowiedzi bez ich obcinania;
6. Pisania całych postów i tematów DUŻYMI LITERAMI oraz nadużywania stylów formatowania (kolor, większa czcionka, tekst pogrubiony, kursywa itp.);
7. Odchodzenia od głównego tematu wątku (tzw. offtopic), zwłaszcza w działach „merytorycznych”;
8. Zakładania tematów w nieodpowiednich działach;
9. Powtórnego wysyłania uprzednio skasowanych przez moderatorów postów;
10. Tworzenia tematów o nazwie „pomocy”, „ratunku” itd.; zabrania się również umieszczać całości treści posta w temacie (pisząc „j/w”);
11. Obrażania innych użytkowników (tzw. flamewar);
12. Umieszczania na forum plików (w tym zdjęć) powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszające czyjeś dobra;
13. Wstawiania sygnatury przekraczającej limity: maksimum 6 linijek tekstu standardowej wielkości po 90 znaków LUB 3 obrazki o maksymalnym wymiarze 200x500px każdy (bądź kombinacja 2 linijki + 1 obrazek), więcej niż 5 linków;
14. Umieszczania bez zgody administratorów forum reklam. Dotyczy to zwłaszcza wszelkiego rodzaju imprez komercyjnych, działalności, stron oraz innych for;
15. „Sztucznego” nabijania licznika postów;
16. Zwracania uwagi przez użytkowników innym użytkownikom, iż złamali regulamin. Do tego służy funkcja "Zgłoś post do moderatora" znajdująca się przy każdym poście;
17. Umieszczania treści faszystowskich, komunistycznych, pornograficznych bądź dyskryminujących innych ze względu religię lub wyznanie;
18. Umieszczania odnośników do nielegalnie rozpowszechnianych treści chronionych prawem autorskim;


§ 6
Wszelkie podziękowania, sugestie etc. skierowane do użytkownika lub administracji należy przesyłać poprzez PW lub wyznaczony temat na forum .


Rozdział 4
Nagrody i kary
§ 7
Tematy i posty niezgodne z zasadami określonymi tym regulaminem mogą zostać zmodyfikowane, zamknięte, przeniesione bądź skasowane przez moderatora lub administratora.

§ 8
1. W przypadkach łamania regulaminu, moderator lub administrator może przyznać użytkownikowi ostrzeżenie.
2. Wraz z przyznanym ostrzeżeniem mogą zostać nałożone na użytkownika dodatkowe sankcje:
2.1 Do 3 (trzech) ostrzeżeń - kolejka moderacyjna - 7 dni.
2.2 4-8 (cztery do ośmiu) ostrzeżeń - blokada pisania - 14 dni.
2.3 9 (dziewięć) lub więcej ostrzeżeń - ban 30 dni.
2a. Sankcje dodatkowe podlegają łączeniu.
3. Każde ostrzeżenie przyznawane jest wraz z krótkim uzasadnieniem.
4. W razie wątpliwości, co do słuszności przyznanego ostrzeżenia użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji moderatora do jednego z administratorów.
5. W szczególnych przypadkach administratorzy mogą odstąpić od powyższego schematu, włącznie z możliwością natychmiastowego zbanowania użytkownika.


§ 9
Wysyłanie bezpodstawnych raportów będzie karane ostrzeżeniem. Jeżeli według użytkownika w jednym temacie więcej niż jedna wypowiedź łamie niniejszy regulamin, użytkownik powinien zgłosić jedną wypowiedź, a w uzasadnieniu podać inne.

Rozdział 5
Rozszerzone konta użytkownika
§ 10
Konto firmowe, może uzyskać przedstawiciel firmy jeśli uzupełni profil użytkownika danymi firmowymi. Wymogiem koniecznym jest posiadanie zarejestrowanego konta na forum z maila w domenie firmy. Po spełnieniu wymogów, należy skontaktować się z administracją forum.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 11
W razie wątpliwości, należy zgłosić się do administratora forum w celu wyjaśnienia sytuacji zaistniałej w powyższych punktach.

§ 12
Regulamin może ulec zmianie.